Nya Helsingfors-kvartetten

Nya Helsingfors-kvartetten

Petri Aarnio, violin
Taija Angervo, violin
Ilari Angervo, altviolin
Tuomas Lehto, cello

Nya Helsingfors-kvartetten (NHK) hör till de mest framgångsrika finländska stråkkvartetterna i vår tid. Ensemblen som grundades år 1982 av fyra unga musiker, fick en flygande start på sin karriär. Framgångarna i Viitasaari, London samt Concertino Praga kvartettävlingarna puffade de energiska ungdomarna raskt ut på de internationella estraderna. Kvartetten instruerades i början av sin karriär av Risto Fredriksson och Eli Goren. Senare har gruppen vägletts av Amadeus och Takács-kvartetterna. NHK har spelat in Griegs, Janáčeks och Sibelius’ kvartetter samt uppträtt med kvartettlitteraturens centralaste Bartók- och Beethovencykler. Utanför Europa har kvartetten hörts såväl i Australien, Asien som i Nordamerika. Bland de konsertserier kvartetten ordnar kan nämnas ”Stråkkvartetter i Riddarhuset”. Serien, som uteslutande är ägnad åt musik för stråkkvartett har som gäster haft både inhemska och utländska toppkvartetter, bl.a. Juilliard Quartet.

Under säsongen 2012–2013 firade NHK-kvartetten sin 30-åriga bana genom att spela alla Beethovens 16 kvartetter i en intensiv konsertserie både i Helsingfors, Lahtis och Tammerfors. NHK har länge fungerat som residenskvartett vid Tammerfors yrkeshögskola och sommaren 2017 fungerade kvartetten som en av de två residenskvartetterna i den kammarmusikaliska delen av den internationella Maj Lind­tävlingen i Helsingfors. Kvartettens medlemmar är musiker i Radions symfoniorkester. Petri Aarnio är orkesters konsertmästare, Taija Angervo 2:a konsertmästare, Ilari Angervo 1:e soloviolast och Tuomas Lehto 1:e solocellist. Av dem hör Ilari Angervo till NHK:s grundande medlemmar från år 1982.