KIMITOÖNS MUSIKFESTSPEL 2021

Kimitoöns Musikfestspel ordnas 12–18.7.2021. Biljetter finns nu till försäljning. Bokningar till konserterna 3, 7 och 8 görs endast via musikfestspel@kimitoon.fi. Luckan Kimitoön är tillsvidare stängd.

Pappersbodens logo

PAPPERSBODEN – PAPERIPUOTI
Engelsbyvägen 1
25700 Kimito
+358 (0)44 237 9947
leila@pappersboden.fi
Vardagar: 10.00–17.00
www.pappersboden.fi

Biljetter via Pappersboden utan serviceavgift

Luckan Kimitoön är tillsvidare stängd.

Lippupistes logo

LIPPUPISTE
Biljetter via Internet: www.lippu.fi
0600 900 900 (2 €/min + lna)
Biljettförsäljningsställen och tilläggsinfo: www.lippu.fi

Biljetter från 12,50 € (ink. serviceavgift).
Serviceavgift 2,5 –3,5 €/biljett.

BILJETTINFO 2021

Biljetter säljs vid entrén en timme före konserten.

Prisgrupper:

– grundbiljett
– studerande, arbetslösa, beväringar
– under 18 år gratis vid dörren

Prisgrupper gäller ej konserter nr 1, 2, 5, 9 och 11.

OBS! Konserterna 3, 7 och 8 har numrerade platser, där man under coronapandemin tar hänsyn till säkerhetsavstånd. Bokningar till dessa konserter görs endast via musikfestspel@kimitoon.fi

Medlemsförmåner 2021
−5 € på grundbiljettpriset i konserter nr 3, 6, 7, 8 och 10
– Obs! Två rabatter beviljas inte samtidigt
– Medlemsförmånen är personlig
– Programbok gratis

Som betalningsmedel fungerar förutom kontanter även bank- och kreditkort samt Smartum kultursedlar och Tyky-Kuntoseteli+.

Grupper och seriebiljetter handhas av Musikfestspelen.

Reserveringsuppgifter för varje lunch- och middagskonsert anges skilt på programsidorna.

Numrerade sittplatser:
Kimito kyrka