KIMITOÖNS MUSIKFESTSPEL FLYTTAS TILL 2021

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel har aktivt följt med statsmaktens rekommendationer och på basen av dessa kommit fram till beslutet att p.g.a. coronaepidemin flytta programmet för inkommande sommars Musikfestspel till nästa år 12–18.7.2021.

Förköpta biljetter till denna sommar kan överföras till nästa år eller bytas ut till presentkort. Man kan även ansöka om återbetalning av biljettpengarna via biljettförsäljningsplatsen före 31.8.2020.

Om du önskar använda årets biljett nästa år, förflyttas biljetten automatiskt till motsvarande konsert, dvs. en biljett med årets datum kan användas i en ny konsert  år 2021. Nästa sommarens biljettförsäljning öppnas  hösten 2020 och Musikfestspelen ordnas 12–18.7.2021.

Kunder vid Lippupiste: web.lippu.fi/palautus.
Kunder vid Luckan i Kimito: kimito.luckan.fi.

Förfrågningar gällande biljettinköp hittar du här (på finska) »»

LUCKAN
Engelsbyvägen 8  (Villa Lande)
25700 Kimito
+358 (0)44 726 0170
kimitoon@luckan.fi
kimito.luckan.fi
Vardagar: kl. 12.00-17.00

Biljetter via Luckan utan serviceavgift

LIPPUPISTE
Biljetter via Internet: www.lippu.fi
0600 900 900 (2 €/min + lna)
Biljettförsäljningsställen och tilläggsinfo: www.lippu.fi

Biljetter från 12,50 € (ink. serviceavgift).
Serviceavgift 2,5 –3,5 €/biljett.

BILJETTINFO 2020

Biljetter säljs vid entrén en timme före konserten.

Prisgrupper:

– grundbiljett
– studerande, arbetslösa, beväringar
– under 18 år gratis vid dörren

Prisgrupper gäller ej konserter nr 1, 2, 5, 9 och 11.

Medlemsförmåner 2020
−5 € på grundbiljettpriset i konserter nr 3, 6, 8, 10 och 14
– Obs! Två rabatter beviljas inte samtidigt
– Medlemsförmånen är personlig
– Programbok (pris 8 €) gratis

Som betalningsmedel fungerar förutom kontanter även bank- och kreditkort samt Smartum kultursedlar och Tyky-Kuntoseteli+.

Grupper och seriebiljetter handhas av Musikfestspelen.

Reserveringsuppgifter för varje lunch- och middagskonsert anges skilt på programsidorna.

Numrerade sittplatser:
Kimito kyrka