KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2020

Kimitoöns musik-dansläger arrangeras i samarbete med Musikinstitutet Arkipelag och Pianoaura 22–27.6.2020 i Kimito.

Musikläger
Musiklägret riktar sig till dig i åldern 9-16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Dansläger
Danslägret riktar sig till dig i åldern 9-16 år med grundkunskaper i danskonst (balett, nutidsdans, jazz)​.

Dans-och musiklägerdeltagare samarbetar under lägret.

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 
Kimitonejdens skola och Musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Jenny Backman-Pråhl, lägerledare

Närmare information:
Jenny Backman-Pråhl, musiikkitanssileiri@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar