KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2021

Vi har beslutat att inhibera årets musik-och dansläger i den form den ursprungligen var planerad att förverkligas. Inhiberingen beror på ojämnt anmälningsantal till olika instrument och dans. Därför lägret anordnas småskaligt för pianoelever 28.6–3.7.2021.

Musikläger

Musiklägret 2021 för pianister i åldern 9–16 år.

Lärare

Pasi Helin, piano
Esa Moilanen, piano

Sofia Himanen, fritidsledare

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 

Amosparkens skola, Villa Lande och Musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Närmare information:
Verksamhetsledare Jukka Mäkelä, musikfestspel@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar

Lägeravgifter:

205 € musikläger (inkl. enskild undervisning 30 min./dag)
275 € musikläger (inkl. enskild undervisning 45 min./dag, förverkligas i mån av möjlighet)
125 € måltider och inkvartering på madrass
Syskonrabatt 30 €

Anmälning sker elektroniskt.
Elevplatserna delas ut i anmälningsordning.

Räkningen skickas i ett separat e-postmeddelande till vårdnadshavaren.

Anmälning senast 7.6.2021