KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2019

Kimitoöns musik-dansläger arrangeras i samarbete med Musikinstitutet Arkipelag och Pianoaura 24–29.6.2019 i Kimito.

Lägrets anmälningstid är förlängd t.o.m 15.5! Det finns lediga platser såväl inom dans som alla instrument.

Musikläger
Musiklägret riktar sig till dig i åldern 9-16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Lärare:
Riikka Lehtimäki, violin
Marja Sihvo, violin
Jouni-Pekka Rissanen, violin och altviolin
Mikko Kuusisto, cello
Paula Kostia, piano
Esa Moilanen, piano
Jenny Backman-Pråhl, flöjt

Dansläger
Danslägret riktar sig till dig i åldern 9-16 år med grundkunskaper i danskonst (balett, nutidsdans, jazz)​.

Lärare:  
Susanne Montag-Wärnå

Läroämnen:
Modern dans
Dansimprovisation
Koreografi

Dans-och musiklägerdeltagare samarbetar under lägret.

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 
Kimitonejdens skola och Musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Jenny Backman-Pråhl, lägerledare

Närmare information:
Jenny Backman-Pråhl, musiikkitanssileiri@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar

Lägerpriser
200 € musikläger, enskild undervisning 30 min./dag
270 € musikläger, enskild undervisning 45 min./dag (45 min. förverkligas i mån av möjlighet )
200 € kursavgift/dansläger
120 € kost och logi
90 € biämne
200 €/270 € + 90 € musik- OCH danslägret
Syskonrabatt 30 €

Fakturan skickas per e-post
Eleverna antas i anmälningsordning