KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER FLYTTAS TILL ÅR 2021

Baserat på statsrådets beslut om begränsningar vid sammankomster till max 50 personer, har vi beslutat att Kimitoöns musik- dansläger flyttas till nästa år. Tidpunkten för nästa sommars läger är 28.6-3.7.2021.

Med hopp om en skön och frisk sommar önskar vi er välkomna på läger till Kimitoön nästa år!

Musikläger

Musiklägret riktar sig till dig i åldern 9–16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Dansläger

Danslägret riktar sig till dig i åldern 9–16 år. Inga förhandskunskaper krävs, deltagarna delas vid behov upp i grupper enligt nivå.

Dans-och musiklägerdeltagare samarbetar under lägret.

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 

Kimitonejdens skola och Musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Närmare information:
Lägerledare Jenny Backman-Pråhl, musiikkitanssileiri@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar