KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2024

Kimitoöns musik-dansläger arrangeras 24–29.6.2024 i samarbete med Musikinstitutet Arkipelag och Pianoaura.

Musikläger

Musiklägret riktar sig till dig i åldern 8–17 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Det finns möjlighet till bi-ämne, t.ex dans! På kvällarna ordnas program, som t.ex. olika spel, lekar och simning. En kväll gör vi en utflykt till Ekniemi där vi har korvgrillning och bastubad. Under lägret ordnas två konserter: på fredag kväll för solister och avslutningskonserten på lördagen för grupperna. 

Till stråkarnas och flöjtisternas dagsprogram hör den egna lektionen, samspel och orkester.  Det finns också möjlighet att spela med ackompanjemang. Fritid och tid att öva finns också.

Ta med dig noter till stycken som du vill spela, du får också gärna komma med förslag på vad du skulle vilja spela. Kom ihåg att ta med ackompanjemang noterna.

Pianisternas dagsprogram består bl. a. av pianolektioner och samspel. Vi samlas även för att spela för varandra och improvisera. Det finns gott om tid för att öva själv och fritid finns också.

Alla får säkert en kompis att spela med, men om du redan har någon som du känner på lägret, så berätta om det på förhand. Kanske vi, tillsammans med dansarna, kan skapa ett spektakel tillsammans!

Ta med dig alla aktuella pianoböcker och lösnoter du har. Du får också gärna komma med förslag vad du vill spela.

Dansläger

Dansläger för 8–17 åringar. Dans- och musiklägerdeltagarna samarbetar under lägret.

Lägerplats

Amosparkens skola, Villa Lande och Musikinstitutet Arkipelag.

Karta »»

Närmare information:
Minna Lehtonen, lägerplanerare
leiri@kimf.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar

Lärarna 2024

Minna Lehtonen

Minna Lehtonen

Lägerplanerare

Hej, jag är Minna Lehtonen och jag bor i Karislojo på min mans gård tillsammans med våra två döttrar, ena 6 år och andra ca 6 månader, och två katter. 2007 fick jag min examen som flöjtlärare från Åbo konstakademi och har efter det undervisat vid Raseborgs musikinstitut och Vanda musikinstitut. Just nu studerar jag småbarnsmusikpedagogik vid Metropolia och vikarierar. Jag har också jobbat som folkmusiknätverket Lirarnas koordinator och som både flöjtlärare och kurskoordinator på Martin Wegelius-Institutets sommarkurs. Sedan 2013 har jag lett Hangö blåsorkester och gått på kapellmästarkurser. Man kan vara i kontakt med mig om saker angående lägret fram till lägrets början. Under lägerveckan ska man vara i kontakt med Jenny Backamn-Pråhl angående lägret, eftersom Jenny är lägerledare på lägret.