KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2021

Tidpunkten för nästa sommars läger är 28.6–3.7.2021. Anmälningar tas emot från och med mars. Hjärtligt välkomna!

Musikläger

Musiklägret riktar sig till dig i åldern 9–16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Lärare

Susanne Montag-Wärnå, dans
Riikka Lehtimäki, violin
Marja Sihvo, violin
Jaakko Mattelmäki, violin och altviolin
Mikko Kuusisto, cello
Pasi Helin, piano
Esa Moilanen, piano
Jenny Backman-Pråhl, flöjt

Dansläger

Danslägret riktar sig till dig i åldern 9–16 år. Inga förhandskunskaper krävs, deltagarna delas vid behov upp i grupper enligt nivå.

Dans-och musiklägerdeltagare samarbetar under lägret.

Annan personal

Henna Linko, ackompanjemang
Sofia Himanen, fritidsledare

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 

Kimitonejdens skola och Musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Närmare information:
Lägerledare Jenny Backman-Pråhl, musiikkitanssileiri@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar