Kontaktuppgifter

SONJA KORKEALA
Konstnärlig ledare
artistic.directors(at)gmail.com

Läs mer
Sonja Korkeala inledde sitt violinspel vid Esbo Musikinstitut och fortsatte studierna vid Sibelius-Akademin under ledning av Ari Angervo och professor Tuomas Haapanen. Under åren1986–1987 var hon professor Maria Vermes elev vid Liszt-akademin i Budapest. Från år 1987 studerade hon i prof. Ana Chumachenkos klass vid Musikhögskolan i München. Hon avslutade sina studier 1995 med diplom i mästarklassen.

Hon har bl.a. vunnit första pris i Concertino Praga-tävlingens duo-serie 1984 tillsammans med sin syster Katinka Korkeala och första pris i Konzertgesellschaft München 1991. Sonja Korkeala har konserterat både som solist och kammarmusiker i de flesta europeiska länder. Hon har sedan år 1994 fungerat som prof. Ana Chumachenkos assistent och år 2011 som professor i violin vid Musikhögskolan i München. Hon är Rodin-stråkkvartettens förstaviolinist sedan år 1993. Kvartetten har gjort inspelningar för skivbolaget Amati och har sedan år 1997 haft en egen konsertserie i München. Sedan hösten 2007 verkar Sonja Korkeala som konstnärlig ledare vid Kimito Musikdagar (fr.o.m. 2009 Kimitoöns Musikfestspel) tillsammans med sin tvillingsyster Katinka Korkeala.

Sonja Korkealas webbsidor »»

JUKKA MÄKELÄ
Verksamhetsledare
musikfestspel(at)kimf.fi
+ 358 (0)50 511 8922

Läs mer
Ilmajokibördiga Jukka Mäkelä började spela violin som femåring. Violinstudierna vid Södra Österbottens musikinstitut ledde honom i ett tidigt skede in på orkesterspelandets och kammarmusikens vägar. Sina yrkesinriktade studier genomförde Mäkelä vid Päijät-Häme konservatorium under ledning av Pertti Sutinen och fortsättningsstudierna vid Mellersta Österbottens konservatorium under ledning av John Crawford. Utöver detta kompletterade han våren 2015 sina violinstudier vid Norges musikhögskola.

Den mångsidiga musikerkarriären innefattar positioner som stämledare och konsertmästare i Vasa stadsorkester och Seinäjoki stadsorkester, samt långvarigt medlemskap i Mellersta Österbottens Kammarorkester. Som pedagog har Mäkelä fungerat bland annat vid Mellersta Österbottens konservatorium.

Från år 2006, efter slutförda studier i kulturförvaltning vid Norges musikhögskola, fungerade Mäkelä som informatör-producent för Vasa stadsorkester. År 2008 var han tf. verksamhetsledare för Musikfestspelen Korsholm och 2011 tf. rektor för Korsholms musikinstitut. År 2009 började han som verksamhetsledare för Kimitoöns Musikfestspel. Från och med 2015 har han varit notbibliotekarieproducent för S:t Michels stadsorkester. Från år 2015 har Mäkelä haft fast anställning som notbibliotekarie-producent och hösten 2017 fungerade han som tf. intendent för samma orkester.

KIMITOÖNS MUSIKFESTSPEL
Postadress:
Arkadiavägen 5
25700 KIMITO
+ 358 (0)400 203 871

e:mail: musikfestspel(at)kimf.fi
kimitomusicfestival.fi

FO-nummer: 2389689-0
ej moms reg.

Arrangör: Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel r.f.

Ordförande: Nina Källberg