Dalsbruks kyrka

Sommarbild av Dalsbruks kyrka, vars väggar är byggda av slaggtegel.