Peltoniemi och Rinta-Rahko

Heidi Peltoniemi och Anna Rinta-Rahko spelar i Västanfjärd gamla kyrka