Salo konstmuseum Lokstallet

Mariankatu 14, 24240 SALO

Det hundra år gamla lokomotivstallet har ombyggts till ett konstmuseum. Ursprungligen byggdes lokstallet med två spiltor. Efter det har det upplevt flera utvidgningsskeden, den sista ändringen till ett modernt konstmuseum som motsvarar dagens krav. Den gamla tegeldelen är renoverad till utställningssalar. Både kontors-, arbets-, och förvaringsutrymmen för konst jämte kaféet är inrymda i en ny del som är byggd invid tegeldelen. Lokstallet öppnades som ett konstmuseum i oktober år 1998. Man har respekterat byggnadens historia i ändringen av lokomotivstallet till ett konstmuseum. På flera ställen har man lämnat små detaljer synliga för att påminna om husets tidigare funktion.

www.salontaidemuseo.fi