Sandö gård

Sandövägen 405, 25730 MJÖSUND

Sandö herrgård bildades av två medeltida kyrkohemman som under Gustav Vasas tid övergick till kronan och donerades 1565 till Klas Kristersson Horn. Herrgården ägdes av släkten Horn till slutet av 1600-talet varvid den drogs in till kronan. Av hemmanet bildades ett rusthåll som köptes till arvgods 1756. Enligt traditionen uppfördes karaktärsbyggnaden efter stora ofreden på en gammal stenfot enligt samma stil som den tidigare byggnaden.

(Källa: Museovirasto » )