Vastanfjärdin vanha kirkko

Västanfjärd gamla kyrka

Kyrksvängen 12, 25830 VÄSTANFJÄRD

S:t Jakobs åttkantiga träkyrka i Västanfjärds invigdes år 1759 då första gudstjänsten firades den 2 september. Den föregicks av åtminstone två tidigare kapell. Det första omnämnt 1623 som predikohus och det senare byggt 1657. Kyrkan är till bygggnadsstilen systerkyrka med kyrkan på Nötö. En klockstapel fick kyrkan år 1763. Västanfjärds kapellförsamling avskiljdes år 1904 till eget pastorat med egen kyrkoherde, efter att ha varit kapell sedan 1600-talet och haft egen kaplan sedan 1779. Den gemensamma kaplanen hade haft sitt boställe i Sirnäs åren 1637-1695, men han betjänade alla kapellförsamlingarna.