KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2021

Vi har beslutat att inhibera årets musik-och dansläger i den form den ursprungligen var planerad att förverkligas. Inhiberingen beror på ojämnt anmälningsantal till olika instrument och dans. Därför lägret anordnas småskaligt för pianoelever 28.6–3.7.2021.

Musikläger

Musiklägret riktar sig till dig i åldern 9–16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Dansläger

Dansläger för 9–16 åringar  med grundkunskaper i danskonst.

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 

Amosparkens skola, Villa Lande och Musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Närmare information:
musikfestspel@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar